โครงการ "เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง"

***เรื่องราวของคุณ อาจทำให้ผู้ป่วยที่กำลังหมดหวัง ท้อแท้ ต่อโรค ต่อการรักษา กลับมาสู้...อีกครั้ง***

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขอเชิญชวนผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาโรคมะเร็งจนครบ ขั้นตอนการรักษา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด กำลังใจ ที่ทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปได้...เชื่อว่าไม่มีใครจะเข้าใจความรู้สึก ของผู้ป้วยได้ดีไปกว่า ผู้ที่เคยผ่าน เคยยืนอยู่ ณ จุดนั้น...

ทางผู้จัดทำโครงการ จะรวบรวมเรื่องเล่าที่ส่งมา เผยแพร่ใน www.chulacancer.net และ Facebook: chulacancer.net เพื่อให้ ผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูล ความรู้สึก แนวคิด ต่อการรักษาโรคมะเร็ง จากมุมมองของ "คนไข้" ที่สามารถก้าวข้ามจุดนั้นมาได้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เรื่องเล่าจากผู้ป่วยสู้มะเร็ง" กันนะคะ

  • Email: chulacancer@yahoo.com
  • Messages Facebook: chulacancer.net
  • โทรศัพท์: 02-2564334 ติดต่อโครงการเรื่องเล่าจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  • เคาน์เตอร์ผู้ป่วยนอก: ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   (สามารถติดต่อขอแผ่นพับได้ที่ ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวลาราชการค่ะ)