เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ

ข้อมูลทางการแพทย์
>มะเร็งระยะแพร่กระจายหรือลุกลาม

มะเร็งระยะแพร่กระจายหรือลุกลาม

กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่สารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์อย่างรวดเร็ว และมากกว่าปกติ
>ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

ความรู้เกี่ยวกับ มะเร็งเต้านม (Breast cancer)

เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทางศูนย์จึงเปิดทางด่วนพิเศษ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
>หนังสือแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

หนังสือแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คู่มือแนวทางในการปฏิบัติตัว สำหรับการรักษาการฉายรังสี
>โภชนบำบัด

โภชนบำบัด

เคล็ดลับการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็ง: ก่อน, ระหว่าง และหลังการรักษา
>การดูแลผู้ป่วย และ การรักษา

การดูแลผู้ป่วย และ การรักษา

รวมบทความ เกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และข้อมูลการรักษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
>การตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

การตรวจคัดกรอง ช่วยลดอัตราการตายจากมะเร็ง ควรตรวจคนที่มีความเสี่ยง เพราะจะได้รับประโยชน์จากการรักษาจริงๆ ต่อตัวผู้ป่วยเอง
>แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

รวบรวม วารสารแผ่นพับ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คู่มือแนวทางในการปฏิบัติตัว สำหรับการรักษาการฉายรังสี
>เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ง คู่มือแนวทางในการปฏิบัติตัว สำหรับการรักษาการฉายรังสี
>ธรรมะสำหรับผู้ป่วย

ธรรมะสำหรับผู้ป่วย

แนะนำเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมะสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
>วัคซีนและการป้องกันมะเร็ง

วัคซีนและการป้องกันมะเร็ง

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันธรรมชาติของร่างกายให้สามารถต่อสู้กับการติดเชื้อ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดภายหลังการติดเชื้อบางชนิด
>ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง PET/CT

ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง PET/CT

PET-CT สแกนเป็นทางเลือกใหม่ในประเทศไทย มีลักษณะแตกต่างจากการตรวจถ่ายภาพอื่นๆ อาทิ CT สแกนและ MRI
>โปรตอน คืออะไร

โปรตอน คืออะไร

สมบัติเฉพาะตัวของอนุภาคโปรตอน ประกอบกับเทคโนโลยีการฉายโปรตอนแบบปรับความเข้ม ทำให้การฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อรักษามะเร็ง