ข้อมูลผู้ป่วย

ข้อมูลผู้ส่ง

รูปเอกสารที่ต้องส่ง

ใบส่งตัว *
ใบรายงานผลเอกซเรย์ *
ใบรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อ *
ประวัติการรักษาในอดีตที่สำคัญ *