เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องจำลองการฉายรังสี

เครื่องจำลองการฉายรังสี

ก่อนที่จะทำการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสี จำเป็นที่จะต้องมีการจำลองการรักษาก่อน เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่ง ขนาดและรูปร่างที่แท้จริงของก้อนเนื้อร้าย
เครื่องฉายรังสี

เครื่องฉายรังสี

เป็นเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบ
เทคนิคการฉายรังสี

เทคนิคการฉายรังสี

การวางแผนการรักษาด้วยเทคนิคเป็นการวางแผนการรักษาจากภาพเอกซเรย์ เป็นการจำลองการรักษา แสดงให้เห็นตำแหน่งของอวัยวะภายใน
เครื่องวางแผนการรักษา

เครื่องวางแผนการรักษา

เป็นเครื่องวางแผนการรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสามารถวางแผนการรักษาในเทคนิคต่างๆ ได้ เช่น การวางแผนการรักษาแบบ 2 มิติ, 3 มิติ
การใส่แร่

การใส่แร่

เป็นการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้ โดยให้ต้นกำเนิดรังสีอยู่ใกล้กับบริเวณเนื้องอก/ก้อนมะเร็งที่จะทำการรักษาทำให้ เนื้องอก/ก้อนมะเร็งบริเวณที่อยู่ใกล้ต้นกำเนิดรังสีได้รับปริมาณรังสีสูง