งานประชุม ESTRO 2024

งานประชุม ESTRO 2024

          คณะบุคลากร จาก สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.พญ.ณปภัช อมรวิเชษฐ์, รศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย, อ.นพ.เพชร อลิสานันท์,  พญ.อัจฉรีย์ เนื่องสิกขาเพียร, และ นพ.อมรเทพ เจริญโยธากุล ได้เข้าร่วมงานประชุม ESTRO 2024 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567

          ในงานนี้ พญ.อัจฉรีย์ เนื่องสิกขาเพียร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 และ นพ.อมรเทพ เจริญโยธากุล แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง AI-enhanced Adaptive Intensity Modulated radiotherapy for Cervical cancer (AIM-C): Early experience  และ  The impact of adjuvant radiotherapy on Borderline and Malignant Phyllodes Tumors of The Breast ตามลำดับ

          ซึ่งงานนี้ถือเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญระดับโลกที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยชิ้นใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง การประชุมครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเท่านั้น แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งด้วยรังสีให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต