ร่วมงานกับเรา


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email address : chulacancer@yahoo.com โทรศัพท์ : 02-256-4100

Download

Download เอกสารและกรอกข้อมูล แล้วส่งกลับมายังอีเมล์

เอกสารสมัครงาน

กรอกรายละเอียด

ให้ทำการกรอกเอกสาร ตามที่ download ในขั้นตอนแรก

ส่งเอกสารทางอีเมล์

แนบเอกสารที่กรอกรายละเอียด ทางอีเมล์

chulacancer@yahoo.com