ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะให้บริการรักษาด้วยรังสีและยาเคมีบำบัด เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้ดูแล

ซึ่งอาจจะเป็นศัลยแพทย์หรือสูตินรีแพทย์หรือแพทย์หูคอจมูกเสียก่อนจึงจะมารับการตรวจต่อที่เราได้ โดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่แล้ว แพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ส่งปรึกษามายังสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น มีแนวทางปฏิบัติต่อไปนี้

 1. เตรียมข้อมูลมาดังต่อไปนี้
  - ประวัติการรักษา/ใบส่งตัว
  - ผลการตรวจเลือด
  - ฟิล์มเอกซเรย์
  - ประวัติการผ่าตัด
  - รายงานผลการตรวจชิ้นเนื้อ, รายงานทางพยาธิวิทยา
 2. นำข้อมูลมาติดต่อทำบัตรผู้ป่วยที่ตึก ภปร.ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. 
  ติดต่อทำบัตรผู้ป่วย นอกเวลา ที่เคาน์เตอร์ทำบัตร ตึกว่องวานิช ชั้น 1 เวลา 15.30-18.00 น. (ก่อนพบแพทย์ตามตารางตรวจนอกเวลา)
 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ตึกว่องวานิช ชั้นล่าง
 4. ผู้ป่วยจะได้รับบัตรนัดเพื่อเข้าที่ประชุมแพทย์เพื่อวางแผนการรักษา (โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์)
 5. ผู้ป่วยได้รับบัตรนัดเริ่มการรักษา.