background
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
นัดหมายพบแพทย์
รศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ

การศึกษา

 • มัธยมปลาย : เตรียมอุดมศึกษา
 • พ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534
 • อื่นๆ : 
  »  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก พ.ศ. 2535  สาขารังสีวิทยา
  »  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2537 เวชกรรม สาขารังสีรักษา
  »  Certificate in Clinical Oncology พ.ศ. 2537
  »  Certificate in Radiotherapy พ.ศ. 2537
  »  Certificate of IAEA Fellowship in Radiotherapy พ.ศ. 2541
 • บรรจุเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

CERTIFICATE:

 • 1991 : Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
 • 1992 : Graduate Diploma in Clinical Sciences (Radiology), Chulalongkorn University
 • 1994 : Diplomat, Thai Board of Radiation Oncology
 • 1995 : Certificate in Clinical Oncology, JICA
 • 1995 : Certificate in Radiotherapy, National Cancer Center, Japan
 • 1997 : Certificate of IAEA Fellowship in Radiotherapy

MEDICAL LICENCER:

 • Unrestricted Medical Licenser No. 16876 (The Medical Council of Thailand)

ACADEMIC EXPERIENCE

 • 1995-1997 : Lecture, Staff Member of division of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.
 • 1997-Present : Assistant Professor, Division of Radiation Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

ADMINISTRATIVE EXPERIENCE

 • 2021- present : President, Thai Association of Radiation Oncology
 • 2021- present : Director, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Proton Center
 • 2019- 2021: Assistant Director, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2015-2019: Assistant Director, King Chulalongkorn Memorial Hospital
 • 2011- 2020: Vice President, Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology
 • 2010- 2014: Chief, Division of Radiation Oncology, Chulalonrkorn University, Thailand
 • 2000- 2014: Cancer Committee , National Health Security Office
 • 2008-2010: President of Research Affairs, Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology
 • 2000-2004: President of Academic Affairs, Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology
 • 2000-2014: IAEA National Project Coordinator RAS6053 "Improving Image Based Radiation Therapy for Common Cancers"

PUBLICATIONS/ABSTRACTS:

Khorprasert C, Thonglert K, Alisanant P, Amornwichet N. Advanced radiotherapy technique in hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis: Feasibility and clinical outcomes. PLoS One. 2021 Sep 23;16(9):e0257556. doi: 10.1371/journal.pone.0257556. PMID: 34555075; PMCID: PMC8460041.

Jaruthien T, Kitpanit S, Kannarunimit D, Nantavithya C, Prayongrat A, Alisanant P, Saksornchai K, Amornwichet N, Raiyava T, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C, Khorprasert C, Shotelersuk K. Flattening filter free stereotactic body radiation therapy for lung tumors: outcomes and predictive factors. Transl Cancer Res. 2021 Feb;10(2):571-580. doi: 10.21037/tcr-20-3174. PMID: 35116391; PMCID: PMC8798641.

Prayongrat A, Srimaneekarn N, Sriswasdi S, Ito YM, Katoh N, Tamura M, Dekura Y, Toramatsu C, Khorprasert C, Amornwichet N, Alisanant P, Hirata Y, Hayter A, Shirato H, Shimizu S, Kobashi K. Assessment of the confidence interval in the multivariable normal tissue complication probability model for predicting radiation-induced liver disease in primary liver cancer. J Radiat Res. 2021 May 12;62(3):483-493. doi: 10.1093/jrr/rrab011. PMID: 33899102; PMCID: PMC8127660.

Prayongrat A, Kobashi K, Ito YM, Katoh N, Tamura M, Dekura Y, Toramatsu C, Khorprasert C, Amornwichet N, Alisanant P, Shirato H, Shimizu S. The normal tissue complication probability model-based approach considering uncertainties for the selective use of radiation modality in primary liver cancer patients. Radiother Oncol. 2019 Jun;135:100-106. doi: 10.1016/j.radonc.2019.03.003. Epub 2019 Mar 19. PMID: 31015154.

Mell LK, Sirák I, Wei L, Tarnawski R, Mahantshetty U, Yashar CM, McHale MT, Xu R, Honerkamp-Smith G, Carmona R, Wright M, Williamson CW, Kasaová L, Li N, Kry S, Michalski J, Bosch W, Straube W, Schwarz J, Lowenstein J, Jiang SB, Saenz CC, Plaxe S, Einck J, Khorprasert C, Koonings P, Harrison T, Shi M, Mundt AJ; INTERTECC Study Group. Bone Marrow-sparing Intensity Modulated Radiation Therapy With Concurrent Cisplatin For Stage IB-IVA Cervical Cancer: An International Multicenter Phase II Clinical Trial (INTERTECC-2). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 Mar 1;97(3):536-545. doi: 10.1016/j.ijrobp.2016.11.027. Epub 2016 Nov 23. PMID: 28126303.

Yap YS, Cornelio GH, Devi BC, Khorprasert C, Kim SB, Kim TY, Lee SC, Park YH, Sohn JH, Sutandyo N, Wong DW, Kobayashi M, Landis SH, Yeoh EM, Moon H, Ro J. Brain metastases in Asian HER2-positive breast cancer patients: anti-HER2 treatments and their impact on survival. Br J Cancer. 2012 Sep 25;107(7):1075-82. doi: 10.1038/bjc.2012.346. Epub 2012 Aug 23. PMID: 22918394; PMCID: PMC3461152.

Stewart JS, Cohen EE, Licitra L, Van Herpen CM, Khorprasert C, Soulieres D, Vodvarka P, Rischin D, Garin AM, Hirsch FR, Varella-Garcia M, Ghiorghiu S, Hargreaves L, Armour A, Speake G, Swaisland A, Vokes EE. Phase III study of gefitinib compared with intravenous methotrexate for recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck [corrected]. J Clin Oncol. 2009 Apr 10;27(11):1864-71. doi: 10.1200/JCO.2008.17.0530. Epub 2009 Mar 16. Erratum in: J Clin Oncol. 2009 Jul 10;27(20):3410. PMID: 19289630.

Stewart S, Cohen E, Licitra L, Van Herpen CML, Khorprasert C, Soulieres D, Vodvarka P, Rischin D, Garin AM,  Ghiorghiu S, Hargreaves L, Armour A, Vokes E. A Phase III randomized parallel-group study of gefitinib (IRESSA) versus methotrexate (IMEX) in patients with recurrent squamous cell carcinoma of the head and neck.   AACR annual meeting 2007 ( Poster Presentation)

Chawalit Lertbutsayanukul , Chonlakiet Khorprasert ,Kanjana Shotelersuk , Chotika Jumpangern ,Taweap Sanghangthum , Sornjarod Oonsiri ,Isra Israngkul Na Ayuthaya , Sivalee Suriyapee ,Winai Wadwongtham , Siripornchai Supanakorn ,Virachai Kerekanjanarong , Prayuth Rojpornpradit .Intensity-Modulated Radiation Therapy inHead-and-Neck Cancer, First Report in Thailand. J Med Assoc Thai 2006; 89 (12): 2068-76

Vutisiri Veerasarn , Pramook Phromratanapongse, Nan Suntornpong , Vicharn Lorvidhaya , Vimol Sukthomya , Imjai Chitapanarux , Chanawat Tesavibul , Thiti Swangsilpa , Cholakiet Khorprasert , Kanjana Shotelersuk , Yongyut Kongthanarat , Apichart Panichevaluk , Sunanta Chiewvit , Pawana Pusuwan ,Monreudee Aekmahachai , Samart Ratchadara , Sasitorn Sirilipoche , Yuttana Saengsuda . Effect of Amifostine to prevent radiotherapy-Induced acute and late toxicity in head and neck cancer patients who had normal or mild impaired salivary gland function. Journal of The Medical Association of Thailand Volume 89 No. 12   December - December   2006

Jirasak Sukhaboon MD*, Kanjana Shotelersuk MD*, Prasert Lertsanguansinchai MD*, Chonlakiet Khorprasert MD* : Reducing Radiation Dose to Pelvic Small Bowel in Cervical Cancer Patients Treated with Ir-192 Intracavitary Brachytherapy by Using Urinary Bladder Distension Journal of The Medical Association of Thailand Volume 88 (Supp 4) S:200-206 2005

VEERASARN Vutisiri ; KHORPRASERT Chonlakiet ; LORVIDHAYA Vichrn ; SANGRUCHI Supatra ; TANTIVATANA Thanatip ; NARKWONG Ladawan ; KONGTHANARAT Yongyut ; CHITAPANARUX Imjai ; TESAVIBUL Chanawat ; PANICHEVALUK Apichart ; PURIBHAT Sirisak ; SANGKITTIPAIBOON Somphob ; SOOKPREEDEE Lak ; LERTSANGUANSINCHAI Prasert ; PHROMRATANAPONGSE Pramook ; RUNGPOKA Poonkiat ; TRITHRATIPVIKUL Supamitr ; LOJANAPIWAT Bannakij ; RUANGDILOKRAT Sathit ; NGAMPANPRASERT Pichai ; Reduced recurrence of late hemorrhagic radiation cystitis by WF10 therapy in cervical cancer patients. A multicenter, randomized, two-arm, open-labeltrial. Radiotherapy and oncology  (Radiother. oncol.)  ISSN 0167-8140 2004, vol. 73, no2, pp. 179-185 

Lertsanguansinchai P, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T, Srisuthep A, Suriyapee S, Jumpangern C, Tresukosol D, Charoonsantikul C.Phase III randomized trial comparing LDR and HDR brachytherapy in treatment of cervical carcinoma.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2004 Aug 1;59(5):1424-31.

Uamporn Srison, Chonlakiet Khorprasert,Patcharajiree Pak-art,Somboon Keelawat. Sinonasal undifferentiated carcinoma arising coexistently with inverted papilloma. Chulalongkorn Medical Journal 47,1(Jan 2003) : 37-46

Shotelersuk K, Rojpornpradit P, Chottetanaprasit T, Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P, Khorprasert C, Asavametha N, Suriyapee S, Jumpangern C.Intracranial germ cell tumors: experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital. J Med Assoc Thai. 2003 Jul;86(7):603-11

Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P, Shottelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Chottetanaprasith T, Srisuthep A, Tresukosol D, Termrungruanglert W. Phase III randomized trail comparing LDR and HDR in treatment of cervical carcinoma. Accepted for presentation at 13th Annual meeting of The Society of radiation oncology of Thailand Jan 18-20th , 2002

Lertbutsayanukul C, Lertsanguansinchai P, Shottelersuk K, Khorprasert C, Rojpornpradit P, Asavametha N, Pataramontree J, Suriyapee S, Tresukosol D, Termrungruanglert W. Results of radiation therapy in stage IB cervical carcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital ; fifteen-year experience. J Med Assoc Thai. 2001 Jun; 84 Suppl 1: S216-27

Kanjana Shotelersuk, Chonlakiet Khorprasert, Sairoong Sakdikul, Wichai Pornthanakasem, Narin Voravud, and Apiwat Mutirangura : Eepstein-Barr Virus DNA in Serum/Plasma as a Tumor Marker for Nasopharyngeal Cancer. Clinical Cancer Research Vol.6,1046-1051, March 2000

Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Jaroonsantikul : Filmless Radiotherapy Simulation at Chulalongkorn Hospital (Accepted for presentation at the 1999 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)

Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Chulee Jaroonsantikul : Three-dimensional Virtual Brachytherapy  (Accepted for presentation at the 1998 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)

Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern, Vichai Tosaporntrongchai : Three-dimensional Conformal Brachytherapy. Chulalongkorn Medical Journal Vol.42 No.4 1998

Chonlakiet Khorprasert, Chotika Jumpangern : High Dose Rate Brachytherapy in Benign Uterine Bledding Disorders. The Asean Journal of Radiology Vol.4 No.3 1998

Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Shotelersuk, Chotika JumpangernI:Intergrated Software Tools for the Calculation in Radiotherapy. The Asean Journal of Radiology Vol.3 No.1 1997 

Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apionokul, Jongjin Pataramontree, Weena Swatdiswane : Mechanical and Positioning Accuracy Measurements of Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. Journal of the Society of Radiation Oncology of Thailand Vol.2 No.1 1996

Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Shotelersuk: Chulalongkorn University Radiation Oncology Web Page (Accepted for presentation at the 1996 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting)

Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, et al. : Thai Radiation Oncology Database Management System. (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Chonlakiet Khorprasert: Modified CT Simulation at Chulalongkorn Hospital. (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, et al. : Iridium Brachytherapy at Chulalongkorn Hospital (Accepted for presentation at the 1995 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Chonlakiet Khorprasert: Study of Underdosage at Air-Tissue Interface of Photon Beam. (Accepted for presentation at the 1994 Radiological Society of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Chonlakiet Khorprasert, Prayuth Rojpornpradit: Clinical Application of 3-Dimensional Treatment Planning at Chulalongkorn Hospital. (Accepted for presentation at the 1992 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Prayuth Rojpornpradit, Chonlakiet Khorprasert, Kanjana Apinonkul: Results of Radiotherapy of Laryngeal Carcinoma at Chulalongkorn Hospital. (Accepted for presentation at the 1995 Society of Radiation Oncology of Thailand Annual Scientific Meeting) 

Prayuth Rojpornpradit, Suree Thitathan, Prasert Lertsanguansinchai, Prabhatsron Rajapiti, Nopadol Asavametha, Chonlakiet Khorprasert: Result of Radical and Adjunctive Radiotherapy of Esophageal Carcinoma. Chulalongkorn Medical Journal 37(10): 631-638; 1993