โปรตอน คืออะไร

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ

โปรตอน คืออะไร

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การฉายอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของอนุภาคโปรตอน ประกอบกับเทคโนโลยีการฉายโปรตอนแบบปรับความเข้ม ทำให้การฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อรักษามะเร็ง สามารถให้รังสีอย่างแม่นยำไปที่ก้อนมะเร็ง ลดปริมาณรังสีไปสู่อวัยวะรอบข้าง และลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี


ทีมแพทย์รังสีรักษาของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งแบบเฉพาะทาง สามารถให้การรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ซับซ้อน นอกจากนี้บุคลากรของเรามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างรอบด้าน แพทย์รังสีรักษาและแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละคน

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ hpsp@chulahospital.org