ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การฉายอนุภาคโปรตอนแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้
 
ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของอนุภาคโปรตอน ประกอบกับเทคโนโลยีการฉายโปรตอนแบบปรับความเข้ม ทำให้การฉายอนุภาคโปรตอนเพื่อรักษามะเร็ง สามารถให้รังสีอย่างแม่นยำไปที่ก้อนมะเร็ง ลดปริมาณรังสีไปสู่อวัยวะรอบข้าง และลดโอกาสเกิดผลข้างเคียงจากการฉายรังสี
 
ทีมแพทย์รังสีรักษาของเรามีความรู้และความเชี่ยวชาญโรคมะเร็งแบบเฉพาะทาง สามารถให้การรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ซับซ้อน นอกจากนี้บุคลากรของเรามีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างรอบด้าน แพทย์รังสีรักษาและแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมอบการรักษาที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ป่วยแต่ละคน
 
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ chulacancer@yahoo.com

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 2 4 6 4 0 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์