บุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์เพชร อลิสานันท์

การศึกษา

  • มัธยมปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • พ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
  • อื่นๆ : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา พ.ศ.2555
  • บรรจุเป็นนายแพทย์ 5 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

Summary of qualifications

  • 2006: M.D. from Faculty of Medicine Chulalongkorn University
  • 2012: Board certified and licensed Radiation Oncologist, From King Chulalongkorn Memorial Hospital Bangkok Thailand

 

Interests

  • - Gynecological Brachytherapy
  • - Particle Beam Therapy

 

Current activities

  • 2014 Visiting Fellow at Gunma University Hospital Carbon ion treatment

 

Publication

Volumetric modulated ard therapy dosimetry and treatment time compared with conventional intensity-modulated radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma. Asian Biomedicine Vol.7 No.3 June 2013; 419-423.

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์