สำหรับผู้ป่วย

 
 
Opening in August 2021, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Proton Center or HPSP is the first proton center in Thailand and Southeast Asia. 
 
Proton therapy offers highly precise radiation therapy with less risk of damage to nearby healthy tissues. With intensity-modulated proton therapy system and image-guided technology, we can deliver high quality radiation therapy without compromise.
 
We have leading experts across all disciplines and specialties working in collaboration to ensure highly effective treatment for complex tumors and difficult-to-treat cases. We will employ the best practices in this emerging technology, bringing advanced treatment options to cancer patients.
 
For more information, please contact chulacancer@yahoo.com

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 6 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์