สำหรับผู้ป่วย

How To สู้มะเร็ง

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการรักษามะเร็ง เป็นช่งเวลาที่ทรมารทั้งสภาพกายและสภาพจิตใจ แม้บุคลลากรทางการแพทย์ร่วมกันช่วยดูแลรักษาเต็มที่... คงไม่มีใครสามารถรับรู้และเจ้าใจถึงความรู้สึกที่คุณกำลังเผชิญอยู่

แต่... มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เคยยืนอยู่ ณ จุดเดียวกับคุณ ซึ่งได้ก้าวผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่าง มีความสุข... อยากให้คนไข้ที่กำลังท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ต่อโรค ต่อการรักษา ได้อ่าน บทความที่ส่งมาจากผู้ป่วยที่เคยผ่านจุดนั้นมาค่ะ แล้คุณจะรู้ว่า... คุณไม่ได้เผชิญสภาวะที่ยากลำบากเพียงลำพัง... You are not alone

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 9 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์