เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด แผ่นพับ

การฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย
ที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ
หู คอ จมูก ช่องปาก และลำคอ
การฉายรังสีบริเวณเต้านม
หรือผนังทรวงอก
รังสีรักษาสำหรับการ
แพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งมาที่กระดูก
       
รังสีรักษาสำหรับ
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด รังสีรักษาสำหรับการ
แพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งมาที่สมอง
   
รังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง
การรักษามะเร็งทางนรีเวช
ด้วยรังสีรักษา
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การฉายรังสีร่วมพิกัด
     
รังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง
หลอดอาหาร
และกระเพาะอาหาร
     
     
       

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 4 8 4 1 3 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์