istanbul escort istanbul escort şişli escort tbilisi escort şişli escort şişli escort ümraniye escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escorts ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort kadıköy escort vip escort mersin escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop istanbul escorts çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort
เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เอกสารแนะนำเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

ดาวน์โหลด แผ่นพับ

การฉายรังสีสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย
ที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะ
หู คอ จมูก ช่องปาก และลำคอ
การฉายรังสีบริเวณเต้านม
หรือผนังทรวงอก
รังสีรักษาสำหรับการ
แพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งมาที่กระดูก
       
รังสีรักษาสำหรับ
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด รังสีรักษาสำหรับการ
แพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งมาที่สมอง
   
รังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และมะเร็งลำไส้ตรง
การรักษามะเร็งทางนรีเวช
ด้วยรังสีรักษา
โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การฉายรังสีร่วมพิกัด
     
รังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง
หลอดอาหาร
และกระเพาะอาหาร
     
     
       

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

0 3 1 2 2 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์

istanbul escort istanbul escort şişli escort tbilisi escort şişli escort şişli escort ümraniye escort şişli escort maslak escort istanbul escort beşiktaş escort taksim escort izmir escorts ümraniye escort mecidiyeköy escort şişli escort taksim escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort kadıköy escort vip escort mersin escort ataköy escort avcılar escort beylikdüzü escort okmeydanı escort şişli escort tuzla escort işitme cihazı sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop istanbul escorts çekmeköy escort esenler escort bahçeşehir escort çapa escort topkapı escort merter escort aksaray escort halkalı escort