สำหรับผู้ป่วย

ภาพข่าวการเปิดตัวเครื่อง MRI Simulator

งานแถลงข่าวเครื่อง MRI Simulator

Sportlight คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

สารสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เป็นที่ทราบกันดีว่า การตรวจวินิจฉัยด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น เป็นการตรวจวินิจฉัยหลักของรอยโรคในสมองไขสันหลัง และเนื้อเยื่ออื่นๆ เพราะมีข้อดีเหนือกว่าการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือ แพทย์สามารถ แยกแยะความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ได้ดีทำให้สามารถมองเห็นความผิดปกติในร่างกายได้ชัดเจนและละเอียดยิ่งขึ้น

ในการวางแผนฉายรังสีทั้งแบบ 3 มิติและแบบปรับความเข้ม แพทย์จะทำการวางแผนโดยอิงจากรูปเอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งถึงแม้จะทำได้ดีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บางส่วน การจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าร่วมกันกับการจำลองการฉายด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์จะช่วยให้การฉายรังสีนั้นมีความละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้แพทย์สามารถเห็นขอบเขตของก้อนได้ชัดเจนมากขึ้น การวางแผนด้วยเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความแตกต่างจากการตรวจด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไป คือ เป็นการตรวจเพื่อจำลองการฉายรังสี. มีการจัดท่าผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์พิเศษป้องกันการขยับเขยื้อน ซึ่งเป็นอุปกรณ์และการจัดตำแหน่งที่เหมือนกับขณะฉายรังสี นอกจากนั้นผู้ป่วยจะตรวจโดยนอนบนเตียงที่เป็นเตียงลักษณะเดียวกันกับห้องฉายรังสีอีกด้วย


1. จัดท่าผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์พิเศษป้องกันขยับเขยื้อน ให้อยู่ในตำแหน่งและท่าทางที่เหมาะสมกับการฉายรังสีขั้นตอนในการจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. จำลองการฉายรังสีด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยภาพสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำการจำลองการฉาย

4. แพทย์จะนำข้อมูลจากการจำลองการฉายรังสีทั้ง 2 มาประกอบกันเพื่อใช้ในการวางแผนโดยใช้เทคนิคต่างๆต่อไป

ขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

 

 


 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 8 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์