สำหรับผู้ป่วย

 

วางจำหน่ายที่ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตึกว่องวานิช ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2256-4334 Email: chulacancer@yahoo.com

และที่ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขา สั่งจำนวนมากบริการจัดส่งไปรษณีย์


บุคคลหรือองค์กรใด สนใจพิมพ์หนังสือเพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานและสาธารณกุศล

หรือร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนพิมพ์หนังสือครั้งต่อไป โปรดติดต่อ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

1873 ถนนพระราม4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-256-4334

Email: chulacancer@yahoo.com

ชื่อบัญชีออมทรัพย์

"โครงการพัฒนาการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-549-253-5

หรือสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุน

"โครงการพัฒนาบริการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-297-114-0

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 3 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์