สำหรับผู้ป่วย

 - ผู้ป่วยบัตรทอง บัตรประกันสังคม ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลต้นสังกัด และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกค่าฉายรังสี IMRT ได้เกือบทั้งหมด


 - ผู้ป่วยข้าราชการ สามารถเบิกค่าฉายรังสี IMRT จากกรมบัญชีกลางได้เฉพาะโรคมะเร็งในสมอง มะเร็งหลังโพรงจมูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับโรคอื่นอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้บางส่วน

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 7 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์