สำหรับผู้ป่วย

ไม่มีความเจ็บปวดในขณะที่ฉายรังสี ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกใด ๆ ในระหว่างนอนบนเตียงฉายรังสีเปรียบเสมือนกับการถ่ายภาพเอกซเรย์   ธรรมดา หากผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายระหว่างนอนบนเตียงฉายรังสีสามารถสื่อสารกับนักรังสีเทคนิคผ่านกล้องวงจรปิดและ intercomในห้องฉายรังสี ผู้ป่วยบางรายอาจมีผลข้างเคียงของการฉายรังสีหลังจากได้รับรังสีไปแล้ว 3-4สัปดาห์ ผลข้างเคียงขึ้นกับตำแหน่งที่ได้รับการฉายรังสี ปริมาณรังสี เทคนิค การได้รับยาเคมีบำบัดระหว่างการฉายรังสี และสภาพร่างกายของผู้ป่วย

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 4 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์