สำหรับผู้ป่วย

นักรังสีเทคนิคที่เชี่ยวชาญจำเพาะ เป็นผู้ควบคุมเครื่องฉายรังสีจากห้องควบคุมด้านนอกซึ่งติดกับเครื่องฉายรังสีผู้ป่วยสามารถสื่อสารหรือพูดคุยกับนักรังสีเทคนิคได้ตลอดเวลาและนักรังสีเทคนิคยังช่วยดูแลผู้ป่วยจากด้านนอกโดยอาศัยกล้องวงจรปิด

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 9 4 9 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์