สำหรับผู้ป่วย

เครื่องฉายแสงหรือเครื่องฉายรังสีที่ใช้ในการรักษาแบบ IMRT เรียกวาเครื่องเร่งอนุภาค (Linear accelerator) ซึ่งให้ลำรังสีเอ็กซ์ และต้องเป็นเครื่องชนิดพิเศษซึ่งมีวัตถุกำบังรังสีแบบซี่ (เรียกย่อ ๆ ว่า MLC หรือ multileaf collimator)เพื่อช่วยปรับความเข้มของลำรังสีที่ฉายให้ผู้ป่วย ผู้ป่วยนอนนิ่ง ๆ บนเตียงฉายรังสีขณะที่หัวฉายรังสีค่อย ๆ ฉายลำรังสีแต่ละลำให้กับผู้ป่วย โดยควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 6 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์