ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ: Care Mask

หน้ากากประคบเย็น Care Mask เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ สามารถช่วยลดอาการปวดและบวมของต่อมน้ำลาย หรือ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางทันตกรรม เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด สามารถช่วยลดอาการปวดของเหงือกและฟัน ผู้ป่วยสามารถประคบเย็นได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ทำให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้

Cr. ติดจอ ฬ.จุฬา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์