ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ: การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน

การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ เมื่อทำการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว ส่วนใหญ่ต้องรับการรักษาต่อด้วยการรับประทานสารรังสีไอโอดีน ซึ่งสารรังสีไอโอดีนจะปล่อยรังสีออกมาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งไทรอยด์ให้หมดไป มะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคที่ดี ถ้าได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ป่วยควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ

Cr.ติดจอ ฬ.จุฬา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์