คำถามที่พบบ่อย

ทำไมจึงต้องฉายรังสีหลายครั้ง

เนื่องจากเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวมากผิดปกติและสูญเสียความสามารถ ในการซ่อมแซมตนเองเมื่อโดนรังสี การฉายรังสีครั้งละเพียงเล็กน้อยแต่บ่อยครั้ง จะทำให้ก้อนมะเร็งค่อย ๆ ตายโดยไม่สามารถซ่อมแซมตนเองได้และ เส้นเลือดสามารถนำอ็อกซิเจนเข้าสู่ก้อนมะเร็งเพื่อทำปฏิกิริยาเสริมฤทธิ์ของ รังสีได้มากขึ้น ในขณะที่เซลล์ปกติของ ร่างกายที่โดนรงสีเพียงเล็กน้อยก็สามารถซ่อมแซมตนเองได้ ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเพียงเล็กน้อย

จำนวนครั้งที่ฉายรังสี ขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็ง บางชนิดให้รังสีเพียงแค่ 15-20 ครั้ง ในขณะที่บางชนิดต้องให้ รังสีสูงถึง 35-40 ครั้ง ในรายที่สภาพร่างกายไม่เหมาะที่จะรับการรักษาเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาที่รวดเร็ว อาจจะได้รับรังสีเพียง 1-15 ครั้ง แต่จะได้รับปริมาณ รังสีสูงขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งขึ้นกับดุลพินิจแพทย์ผู้รักษา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 3 5 5 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์