คำถามที่พบบ่อย

ฉายรังสีแล้วทำให้ผมร่วงหรือไม่

    โดยทั่วไปการฉายรังสีจะไม่ทำให้ผมร่วง ยกเว้นการฉายรังสีที่ศีรษะโดยตรง ผมร่วงที่เกิดในผู้ป่วยมะเร็งเกิดขึ้นได้
จากหลายสาเหตุ ต่อไปนี้

    1. จากยากเคมีบำบัด ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก แต่จะไม่ได้ร่วงถาวรและไม่ได้เกิดในผู้ป่วยทุกราย จะเกิดในยาเคมีบำบัด
บางตัว โดยทั่วไปผมจะงอกกลับขึ้นมาใหม่หลักจากหยุดให้ยาแล้วประมาณ 1 เดือน

    2. จากการฉายรังสีที่บริเวณศีรษะ

    3. จากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา เช่น ขาดสารอาหาร, ติดเชื้อที่ผิวหนังที่ศีรษะ

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 3 5 4 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์