คำถามที่พบบ่อย

HER2 Positive คืออะไร สามารถให้การรักษาอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง

HER2 Positive คือ เป็นผลการทดสอบโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่า Human epidermal growth factor receptor (HER2) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง มีการพบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จะพบ HER2 positive นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับยีนส์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทำให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิด ไม่เพียงแต่มะเร็งเต้านม

การพบ HER2 Positive ในมะเร็งเต้านม พบว่ามีแนวโน้มของความรุนแรงของโรคมากขึ้น และตอบสนองต่อการรักษา โดยการใช้ฮอร์โมนน้อยลง อย่างไรก็ตามมีการวิจัยค้นคว้าการรักษาใหม่ ๆ โดยเฉพาะต่อผู้ป่วยในกลุ่ม HER2 Positive มากขึ้น และก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ได้แก่

  • Trastuzumab (Herceptin) เป็นยาเฉพาะต่อ HER2 กลไกฆ่าเซลล์มะเร็งและลดโอกาสการกลับมาเป็นใหม่ Herceptin สามารถใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด ยาต้านฮอร์โมน หรือใช้เพียงอย่างเดียว จากข้อมูลของงานวิจัยในปี 2005 พบว่า Herceptin ช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นใหม่ของมะเร็งเต้านมได้ประมาณ 50% แต่อย่างไรก็ตามราคายาค่อนข้างแพงมาก
  • Lapatinib (Tykerb) คล้ายกับ Herceptin เป็นกลุ่มยาเฉพาะต่อ HER2 ได้รับการยอมรับขององค์การอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2007 ใช้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มี HER2 Positive ที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยา Herceptin Tykerb ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด Capecitabine (Xeloda)

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 8 5 8 5 7 5

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์