การบริการ

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

ผู้ป่วยใหม่ทำอย่างไร

โดยปกติแล้วสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จะให้บริการรักษาด้วยรังสีและยาเคมีบำบัด เฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งแล้วเท่านั้น ซึ่งท่านจะต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้ดูแล ซึ่งอาจจะเป็นศัลยแพทย์หรือสูตินรีแพทย์หรือแพทย์หูคอจมูกเสียก่อนจึงจะมารับการตรวจต่อที่เราได้ โดยทั่วไปสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่แล้ว แพทย์ผู้ดูแลจะเป็นผู้ส่งปรึกษามายังสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาเอง สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ท่านควรจะตรวจสอบใบส่งตัวจากแพทย์ผู้ดูแลก่อนที่จะมารักษาต่อ และที่ดีที่สุดควรจะมีผลชิ้นเนื้อพร้อมทั้งฟิล์มเอ็กซเรย์และผลตรวจเลือดทั้งหมดที่ท่านได้รับการตรวจไป

ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นต้องการมารักษาต่อที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ดูรายละเอียดที่ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยใหม่

เมื่อผู้ป่วยมาที่สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ทางเราจะตรวจสอบก่อนว่าท่านสมควรจะต้องรับการตรวจเพิ่มอะไรบ้าง และท่านจะได้รับนัดเพื่อเข้าที่ประชุมแพทย์เพื่อที่จะวางแผนการรักษาให้ท่าน ให้ดีและเหมาะสมที่สุดว่าท่านจะต้องได้รับการรักษาอย่างไรต่อบ้าง ซึ่งขั้นตอนการรักษาต่อดูได้จากหัวข้อข้างล่างนี้

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 0 0 2 1 1 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์