การรักษามะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีและวิวัฒนาการของรังสีรักษาได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งในแง่ของเทคนิคการฉายรังสีและเครื่องมือการฉายรังสี กล่าวคือ มีการพัฒนาเทคนิคการฉายรังสีจากแบบ2 มิติ เป็น 3 และ 4 มิติ และพัฒนาสู่การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (intensity modulated radiotherapy, IMRT) ปรับความเข้มแบบหมุนรอบตัว (volumetric arc radiotherapy, VMAT) การฉายรังสีแบบผ่าตัด (stereotactic radiosurgery, SRS) และการฉายรังสีร่วมพิกัด (stereotactic body radiotherapy, SBRT) อีกทั้งยังได้พัฒนาเครื่องมือการฉายรังสี จากเดิมใช้รังสีแกมม่าซึ่งต้องอาศัยการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี ต่อมาใช้รังสีเอกซ์และลำอิเล็คตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค และในที่สุดได้มีการพัฒนาการฉายรังสีโดยใช้อนุภาคโปรตอนขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดศักราชของการนำอนุภาคมีมวลและประจุ (charged particles) มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 3 3 0 5 4 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์