หมายเหตุ
ค่าลงทะเบียน
ตำแหน่ง : 2000 บาท ( หากชำระเงินแล้วให้ทำการยืนยันการชำระเงินตามลิงค์ด้านบน )
ค่าลงทะเบียน
ตำแหน่ง : 1500 บาท ( หากชำระเงินแล้วให้ทำการยืนยันการชำระเงินตามลิงค์ด้านบน )
ค่าลงทะเบียน
ตำแหน่ง : 500 บาท ( หากชำระเงินแล้วให้ทำการยืนยันการชำระเงินตามลิงค์ด้านบน )
ค่าลงทะเบียน
ตำแหน่ง : ได้รับการยกเว้น ( หากชำระเงินแล้วให้ทำการยืนยันการชำระเงินตามลิงค์ด้านบน )

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 1 5 2 5 0 6

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์