บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงกนกพร ทองเลิศ

Education

2006-2008: Mahidol Wittayanosorn School, Nakhon Pathom, Thailand
2008-2014: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2020: Thai Board of Radiology, Board Certification in Radiation Oncology

Postdoctoral Training

2014-2016: Mae Sot Hospital, Tak, Thailand 
2016-2017: Lan Krabue Hospital, Kamphaent Phet, Thailand
 
Honors and awards

2020: Highest national ranking in Thai Board of Radiation Oncology
2020: Resident of the Year

          ♦ Awarded to an outstanding resident who was voted by hospital staff and peers in the Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Bangkok, Thailand 

2018: Highest Score Award of Medical Radiation Physics, Royal college of Radiologists of Thailand
2013: Dormitory President of Medical student

          ♦ Selected form peers to be appointed as a dormitory president of medical students in Faculty of Medicine, Chulalongkorn Univeristy, Bongkok, Thailand 

2013: Medical Student of the Year

          ♦ Awarded to an outstanding medical student who was voted by peers in the same year in Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Research

Treewatthanawong K, Amornwichet N, AlisanantP, KhorprasertC. Combined chemoembolization and radiotherapy for hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis. (Abstract presentation in ESTRO 2019, Milan Italy)


 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 8 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์