บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงฐิติพร จารุเธียร

Education

2007-2013: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, Second class Honors
2019: Thai Board of Radiology, Board Certification in Radiation Oncology

Post-graduate training

2013-2016: Internship, Thammasat University hospital 
2016-2019: Residency, Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital

Professional Experiences

2009:  Leadership and Organizing committee of Japanese medical and dental students from Tokyo Medical and Dental University (TMDU), MADEP (Medical and Dental exchange program)
2010:  Membership of IFMSA (International Federation of Medical Student Association)
July 2015:  Observership at Nippon Medical school – Tokyo, japan
2018: Speaker in case discussion part in Thailand MD Anderson sister institutes oncology academic conference 2018
March 2019:  Observership, SAGA HIMAT, Heavy Ion Cancer Treatment center, Saga, Japan    

Employment

2019-present  Staff Member of Division of Therapeutic Radiology and Oncology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Research

Khawcharoenporn T., Chuncharunee A., Maluangnon C., Taweesakulvashra T. and Tiamsak P. (2018). Active monotherapy and combination therapy for extensively drug-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia. International Journal of Antimicrobial Agents, 52(6), pp.828-834.


Taweesakulvashra T, Kitpanit S, Songthong A, Chakkabat C, Amornwichet N, Alisanant P, Nantavithya C, Lertbutsayanukul C, Shotelersuk K, Khorprasert C, Kannarunimit D. Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy Using Flattening Filter Free (FFF) in Early Non-Small Cell Lung Cancers and Metastatic Lung Cancers. (Abstract presentation in ESTRO 2019, Milan Italy)


 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์