บุคลากรทางการแพทย์

แพทย์หญิงสาริน กิจพาณิชย์

 

การศึกษา

พ.ศ.2557- 2560:  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา

พ.ศ.2549 - 2555: แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2547 - 2548: Edgecumbe College, New Zealand

พ.ศ.2546 - 2549: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2555 - 2556: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ. จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

พ.ศ. 2557-2560: แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปัจจุบัน: แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Education and Qualification

  • 2017 - Present:   Radiation oncologist of Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH)
  • 2017: Thai Board of Radiation Oncology
  • Jan 2017: Observership, OncoRay and Department of Radio-oncology, Carl Gustav Carus University Hospital, Dresden, Germany
  • 2014-2017: Residency training program, Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital
  • 2012 - 2013: Internist, Chandharubeksa hospital, Royal Thai Air Force
  • 2006 - 2012: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  • 2004 - 2005: Edgecumbe College, New Zealand
  • 2003 - 2006: Triam Udom Suksa School, Bangkok, Thailand

Publication

Full-text articles

Fan M, Kang JJ, Lee A, Fan D, Wang H, Kitpanit Set al. Outcomes and toxicities of definitive radiotherapy and reirradiation using 3-dimensional conformal or intensity-modulated (pencil beam) proton therapy for patients with nasal cavity and paranasal sinus malignancies. Cancer. 2020Feb 25.
DOI: 10.1002/cncr.32776. [Epub ahead of print]


Kitpanit S, Jittapiromsak N, Sriyook A, Prayongrat A, Kannarunimit D, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C. Comparison between the seventh and eighth edition of the AJCC/UICC staging system for nasopharyngeal cancer integrated with pretreatment plasma Epstein-Barr virus DNA level in a non-Chinese population: secondary analysis from a prospective randomized trial.Jpn J Clin Oncol.2019 Jul. pii: hyz109.
DOI: 10.1093/jjco/hyz109. [Epub ahead of print]


Lertbutsayanukul C, Kitpanit S, Prayongrat A, Kannarunimit D, Netsawang B, Chakkabat C. Validation of previously reported predictors for radiation-induced hypothyroidism in nasopharyngeal cancer patients treated with intensity-modulated radiation therapy, a post hoc analysis from a Phase III randomized trial. J Radiat Res. 2018 Jul 1;59(4):446-455.
DOI: 10.1093/jrr/rry036


Lertbutsayanukul C, Kannarunimit D, Prayongrat A, Chakkabat C, Netsawang B, Kitpanit S. Prognostic value of plasmaEBV DNA for nasopharyngeal cancer patients during treatment with intensity-modulated radiation therapyand concurrent chemotherapy. Radiol Oncol. 2018 Jun;52(2):195–203.


Lertbutsayanukul C, Prayongrat A, Kannarunimit D, Netsawang B, Kitpanit S, Chakkabat C,Hansasuta P. Optimal plasma pretreatment EBV DNA cut-off pointfor nasopharyngeal cancer patients treated with intensity modulated radiation therapy.Jpn J Clin Oncol. 2018 May;48(5):467-475


Lertbutsayanukul C, Prayongrat A, Kannarunimit D, Chakkabat C, Netsawang B, Kitpanit S. A randomized phase III study between sequential versus simultaneous integrated boost intensity-modulated radiation therapy in nasopharyngeal carcinoma. Strahlenther Onkol.2018 May;194(5):375-385.


Abstracts

Kitpanit S, Songthong A, Chakkabat C, Amornwichet N, Alisanant P, Nantavithya C et al.Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy Using Flattening Filter Free (FFF) in Early Non-Small Cell Lung Cancers and Metastatic Lung Cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 May;98(1):236.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2017.01.162


S. Kitpanit, A. Lee, D. Fan, M. Fan, H. Wang, D. Gelblumet al. Clinical Outcomes and Toxicities in Oropharyngeal Cancer (OPC) Patients Treated with Proton Therapy: A Single Institutional Experience. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020 April;106(5):1152-1153.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.11.231


Anna Lee, Sarin Kitpanit, Paul Romessor, Kevin Sine, Jung Julie Kang, Dan Fanet al. Long-Term Update of Proton Beam Re-Irradiation for Recurrent Head and Neck Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020 April;106(5):1181.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.11.140


Anna Lee, Sarin Kitpanit, Kathryn Marqueen, Kevin Sine, Jung Julie Kang, Dan Fanet al.Proton Therapy for Non-Skull Base Head and Neck Adenoid Cystic Carcinoma. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020 April;106(5):1196.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.11.109


Jung Julie Kang, Dan Fan, Ming Fan, Huili Wang, Sarin Kitpanit, Anna Lee et al. Changing the Paradigm in HPV-Negative Oropharyngeal Cancer: Identifying Candidates for Deintensification Based on Low Risk of Locoregional Relapse.Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020 April;106(5):1151-1152. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.11.229


Yingzhi Wu, Sarin Kitpanit, Anna Lee, Karen Schwed, Nancy Lee. Does Integration of Advanced Practice Provider (APP) in Radiation Oncology Influence Urgent Care Center (UCC) Visit Rate of Head and Neck Cancer Patients Treated with Definitive Radiation Therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2020 April;106(5):1215.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2019.11.087


Reviews

Kitpanit S. Nasopharyngeal Cancer in Pediatrics and Adolescents. In: Lertbutsayanukul C. Nasopharyngeal Cancer: A Multidisciplinary Approach. Bangkok: S.Offset Graphic Design, 2017:201-222.


Kitpanit S.Proton therapy in head and neck cancer. Journal of Thai Association of Radiation Oncology. 2018;24(2):48-63.


Kitpanit S.Cancer immunology and cancer vaccine. Proceedings of the 30th Thai Association of Radiation Oncology (THASTRO) annual meeting; 2019 Mar 15-17; Suratthani, Thailand. 2019. p. 188-220

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์