บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา

การศึกษา

 • พ.ศ. 2548- 2554:  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555-2558:  ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555- 2558: วุฒิบัตรแสดงความรู้คึวามชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554-2555: แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2555-2558: แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • ปัจจุบัน: แพทย์รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์        

Education and Qualification

 • 2015-Present: Radiation oncologist of Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH)
 • 2017-2018: Visiting Scientist, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, US
 • 2016: Observership Program, Massachusetts General Hospital, Boston, US
 • 2016: Certificate of Short course in Health Science Research, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2015: Certificate of Verification of Standard Course in Clinical Trial and GCP Training Programme 2015, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2015: Thai Board of Radiation Oncology
 • 2015: Higher Graduate Diploma of Clinical SciencesProgram in Radiation Oncology, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand -GPAX 3.88
 • 2014: Observership Program, National Cancer Centre Singapore, Singapore
 • 2012-2015: Residency training program of Division of Therapeutic Radiation and Oncology, Department of Radiology, King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH)
 • 2011-2012: Internist, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, Thailand
 • 2005- 2011: Doctor of Medicine (MD), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand–2nd class Honours
 • 2002 - 2005: Triam Udom Suksa School, Bangkok, Thailand

Researchs and Publication

Dosimetric study of 3-dimensional conformal radiotherapy, electronic compensator technique, intensity modulated radiation therapy, and volumetric arc therapy in whole-breast irradiation. Chonnipa Nantavithya, Kanjana Shotelersuk. Journal of Radiotherapy in PracticeVolume 16, Issue 4, December 2017, pp. 431-443.

 • » Accepted for poster presentation in 2015 Breast Cancer Symposium, San Francisco, USA J Clin Oncol 33, 2015 (suppl 28S; abstr 44).

Treatment of Medulloblastoma in Children, Chonnipa Nantavithya, MD. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol. 22 No.1


Proton in Early Stage Non-Small Cell Lung Cancr, Chonnipa Nantavithya, MD. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol 23 No. 1


Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy Using Flattening Filter Free (FFF) in Early Non–Small Cell Lung Cancers and Metastatic Lung Cancers. Kitpanit, Sarin & Prayongrat, Anussara & Chakkabat, Chakkapong & Amornwichet, Napapat & Alisanant, P & Nantavithya, C & Lertbutsayanukul, Chawalit & Shotelersuk, K & Khorprasert, C & Kannarunimit, Danita. 

 • » (Abstract) International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 98. 10.1016/j.ijrobp.2017.01.162.
 • » Accepted for poster presentation at 2017 Thoracic symposium

Results of intraoperative radiotherapy given as a boost after breast conserving-surgery. Onthong, K & Saksornchai, Kitwadee & Chakkabat, Chakkapong & Nantavithya, C & Shotelersuk, K. (2018). 
 • (Abstract) Radiotherapy and Oncology. 127. S698-S699. 10.1016/S0167-8140(18)31576-7.
 • Accepted for poster presentation at 2018 ESTRO

A Phase II Study of Stereotactic Body Radiotherapy and Stereotactic Body Proton Therapy for High-Risk Medically Inoperable Early-Stage Non-Small Cell Lung Cancer. Chonnipa Nantavithya, Daniel R. Gomez,  Xiong Wei, Joe Y. Chang, et al. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 2018 Jul 1;101(3):558-563.


Clinical and Dosimetric Factors Predicting Grade ≥2 Radiation Pneumonitis after Postoperative Radiotherapy for Patients with Non-Small Cell Lung Carcinoma. Keeratikarn Boonyawan, MD, Daniel R. Gomez, MD, Ritsuko Komaki, MD, Yujin Xu, MD, Chonnipa Nantavithya, MD, Pamela K. Allen, PhD, Radhe Mohan, PhD, Zhongxing Liao, MD. International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. DOI:  https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2018.04.012


Risk of developing second primary tumors and survival outcomes in medulloblastoma: a surveillance, epidemiology, and end results (SEER) analysis. Chonnipa Nantavithya, Debra N. Yeboa, Kaiping Liao,Arnold Paulino, et al.

 • » Accepted for poster presentation at ISPNO 2018, Denver, Colorado, USA.
 • » Accepted for poster viewing at the 50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP), Kyoto, Japan.

A Method for Analyzing and Reporting Patterns of In-Field Recurrence after Definitive Concurrent Chemoradiation in Locally Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Samul Gandhi, Chonnipa Nantavithya, Xiong Wei, Joe Y. Chang, et al. 
(Abstract) International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 102. e698-e699. 10.1016/j.ijrobp.2018.07.1880.
 • » Accepted for Poster Viewing Q&A session at ASTRO annual meeting 2018, San Antonio, Texas, USA. 

Secondary malignant neoplasms in patients with medulloblastoma: a surveillance, epidemiology, and end results (SEER) analysis. Chonnipa Nantavithya, Debra N. Yeboa, Kaiping Liao, Arnold Paulino, et al.
 • » (Abstract) International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics. 102. e467-e468. 10.1016/j.ijrobp.2018.07.1341.
 • » Accepted for Poster Viewing Q&A session at ASTRO annual meeting 2018, San Antonio, Texas, USA.
 • » Accepted for Oral Presentation at the 50th Congress of the International Society of Paediatric Oncology SIPO 2018, Kyoto, Japan.

Diffuse Intrinsic Pontine Glioma in Children, Chonnipa Nantavithya, MD. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol 24 No. 2

Role of Radiation in Ewing Sarcoma, Chonnipa Nantavithya, MD. Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol 25 No 1 Supplement

Clinical outcomes of stereotactic radiotherapy using flattening-filter-free in lung cancers. Taweesakulvashra, T & Kitpanit, Sarin & Prayongrat, Anussara & Chakkabat, Chakkapong & Amornwichet, Napapat & Alisanant, P & Nantavithya, C & Lertbutsayanukul, Chawalit & Shotelersuk, K & Khorprasert, C & Kannarunimit, Danita. 
 • » (Abstract) Radiotherapy and Oncology. 133. S733-S734. 10.1016/S0167-8140(19)31759-1.
 • » Accepted for poster  presentation at ESTRO 2019

 
 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์