บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.พญ.ดนิตา กานต์นฤนิมิต

การศึกษา

  • 2549:  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • 2553:  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีรักษา 
     

CERTIFICATE AND MEDICAL LICENSE

  • 2006: Doctor of Medicine, Chulalongkorn University
  • 2010: Diploma, Thai Board of Radiation Oncology
  • 2012: Research Fellowship Department of Radiation Oncology, University of California, San Francisco, USA 
  • 2013: Research scholarship, , Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York, USA

ACADEMIC EXPERIENCE:

  • Present: Instructor, Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital

PUBLICATION

Songthong AP, Kannarunimit D, Chakkabat C, Lertbutsayanukul C. A randomized phase II/III study of adverse events between sequential (SEQ) versus simultaneous integrated boost (SIB) intensity modulated radiation therapy (IMRT) in nasopharyngeal carcinoma; preliminary result on acute adverse events. Radiat Oncol. 2015;10:166


Kannarunimit D, Descovich M, Garcia A, Chen J, Weinberg V, Mcguinness C, Pinnaduwage D, Murnane J, Gottschalk AR, Yom SS. Analysis of dose distribution and risk of pneumonitis in stereotactic body radiation therapy for centrally located lung tumors: a comparison of robotic radiosurgery, helical tomotherapy and volumetric modulated arc therapy. Technol Cancer Res Treat. 2015 Feb;14(1):49-60. doi: 10.7785/tcrt.2012.500394. Epub 2014 Nov 11.


Descovich M, McGuinness C, Kannarunimit D, Chen J, Pinnaduwage D, Pouliot J, Kased N, Gottschalk AR, Yom SS.Comparison between target margins derived from 4DCT scans and real-time tumor motion tracking: insights from lung tumor patients treated with robotic radiosurgery. Med Phys. 2015 Mar;42(3):1280-7. doi: 10.1118/1.4907956.


Songthong A, Chakkabat C, Kannarunimit D, Lertbutsayanukul C. Efficacy of intensity-modulated radiotherapy with concurrent carboplatin in nasopharyngeal carcinoma. Radiol Oncol. 2015 Mar 25;49(2):155-62. doi: 10.2478/raon-2014-0044. eCollection 2015.


Anussara Songthong,Chakkapong Chakkabat,Danita Kannarunimit,Chawalit Lertbutsayanukul. Efficacy of Intensity-Modulated Radiotherapy with Concurrent Carboplatin in Nasopharyngeal Carcinoma. Radiology and Oncology. ISSN (Online) 1581-3207, DOI: 10.2478/raon-2014-0044, December 2014.


Kannarunimit D., Descovich M., Garcia A., Chen J. and Yom SS., "Dose analysis and risk of pneumonitis in stereotactic radiotherapy for centrally located lung cancer: Cyberknife, Helical Tomotherapy and Volumetric-modulated arc therapy", Technol Cancer Restreat. 2013 Nov 6.


Descovich M., Kannarunimit D, and Yom SS. "Cyberknife-based SBRT for lung cancer", Book chapter in Stereotactic body radiation therapy lung cancer published by Future Medicine 2013


Tam M., Riaz N., Kannarunimit D, Pena A. and Lee N., "Selective neck irradiation in node positive oropharyngeal carcinoma improves xerostomia on prospective self-reported questionnaires", accepted by JCO 2013


Setton J, Kannarunimit D, Tam M, Suzanne L Wolden S., Rao S., Riaz N. and Lee N. "Long term outcome of definitive radiotherapy of nasopharyngeal carcinoma at a North American Institution", Abstract ASTRO 2013. On progress of manuscript submittion


 
 

 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์