บุคลากรทางการแพทย์

ผศ.พญ.กิตต์วดี ศักดิ์ศรชัย

การศึกษา

 • มัธยมปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • พ.บ.: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
 • อื่นๆ
  > ประกาศนียบัตรชั้นสูงรังสีวิทยาทั่วไป พ.ศ.2553
  > วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา พ.ศ.2554
 • บรรจุเป็นนายแพทย์ 4 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2552

Education and qualifications

 • 2001-2007: Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2009-2010: Graduate Diploma in Clinical Sciences (Radiology), Chulalongkorn University
 • 2009-2011: Diplomate, Thai Board of Radiation Oncology
 • 2012-2013: Honorary clinical fellow on the Lung and Breast Unit, the Royal Marsden Hospital, NHS trust, Surrey, UK
 • 2014-2015: Visiting Clinical Research Investigator fellowship, Department of Radiation Oncology, Breast Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

At present

 • Instructor, Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital
 • Member of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology

Publications

Results of intraoperative radiotherapy given as a boost after breast conserving-surgery Kraiwut Onthong, Chakapong Chakkabat, Chonnipa Nantavithya, Kanjana Shotelersuk, Sikrit Denariyakoon, Mawin Vongsaisuwon, Adhisabandh Chulakadabbav, Kris Chatamra, Kitwadee Saksornchai. Gland Surg 2020;9(5):1389-1395. 

Estimated radiation doses to ovarian and uterine organs in breast cancer irradiation using radio‐photoluminescent glass dosimeters. Journal of Medical Radiation Science; (2020),1-8 : Oonsiri P, Vannavijit C, Wimolnoch M, Suriyapee S, Saksornchai K.


An effective patient training for deep inspiration breath hold technique of left-sided breast on computed tomography simulation procedure at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Radiation Oncology Journal. 2019 Sep;37(3):201. Oonsiri P, Wisetrinthong M, Chitnok M, Saksornchai K, Suriyapee S.


Impact of testicular shielding in liposarcoma to scrotum by using radio-photoluminescence glass dosimeter (RPLGD): a case report. Radiation oncology journal. 2018 Sep;36(3):248. Oonsiri P, Saksornchai K, Suriyapee S.


Radiation Therapy in Triple negative breast cancer, Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol. 24 No. 1 January - June 2018 

Local recurrence of intraoperative radiotherapy given as a boost after breast conserving-surgery, accepted for poster presentation at the 37th European Society for Radiation Oncology (ESTRO), April 20-24, Barcelona, Spain 

Dosimetric study of three-dimensional conformal radiotherapy, electronic compensator technique, intensity-modulated radiation therapy and volumetric-modulated arc therapy in whole breast irradiation. Journal of Radiotherapy in Practice. 2017 Dec 1;16(4):431. Nantavithya C, Saksornchai K, Oonsiri P, Shotelersuk K.


Quantifying the effects of combining deep inspiration breath hold (DIBH) with volumetric modulated arc therapy (VMAT) in breast cancer patients receiving regional nodal irradiation (RNI). Dumane VA, Saksornchai K, Zhou y, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2016; 96(2S):E681.


Quantifying the Effects of Combining Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) with Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) in Breast Cancer Patients Receiving Regional Nodal Irradiation (RNI), accepted for poster presentation at the 57th Annual meeting of the American Society for Radiation Oncology (ASTRO), September 25-28, Boston, Massachusetts, USA


An unblinded, randomised phase II study of platinum-based chemotherapy with vitamin B12 and folic acid supplementation in the treatment of lung cancer with plasma homocysteine blood levels as a biomarker of severe neutropenic toxicity, Minchom AR, Saksornchai K, Bhosle J, et al. BMJ Open Resp Res 2014;1:e000061. doi:10.1136/bmjresp-2014-000061.     


Local Recurrence And Overall Survival Rate After Hypofractionated Irradiation With Concomittant Boost In Early Breast Cancer, Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, accepted for poster presentation at the 56th Annual meeting of the American Society for Radiation Oncology (ASTRO), September 14-17, San Francisco, USA


Efficacy of Ovarian Ablation by Using Radiation in Breast Cancer, Kitwadee Saksornchai MD, accepted for poster presentation at the 3rd International Breast Cancer Symposium, April 24-26, Jeju Island, Korea


Overview of Accelerated partial breast irradiation in early breast cancer (APBI), Kitwadee Saksornchai MD, Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol. 20 No. 1 January - June 2014


Cosmesis and skin toxicity in hypofractionated irradiation of breast cancer, Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, Kanjana Shotelersak MD, Chawalit Lertbutsayanukul MD, Chakkapong Chakkabat MD, Tassapong Raiyawa MD. J Med Assoc Thai 2012; 95 (2): 229-40


 

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 1

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์