ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

วิธีฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าลึกสุดและกลั้นใจนิ่ง สำหรับการฉายรังสี

วิธีฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าลึกสุดและกลั้นใจนิ่งสำหรับการฉายรังสี

Practical Guide for Deep Inspiration Breath Hold (DIBH) in Radiotherapy

 

 

 

แผ่นพับวิธีฝึกปฏิบัติการหายใจเข้าลึกสุดและกลั้นใจนิ่งสำหรับการฉายรังสี

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์