สำหรับผู้ป่วย


ในเวลาราชการ
ออกตรวจผู้ป่วยนอกและใน (ตึกว่องวานิช ชั้น 1)
จันทร์ 08.00-12.00 น.
 
อังคาร 08.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
พุธ 08.00-12.00 น.
พฤหัส 08.00-12.00 น.
ศุกร์ 08.00-12.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 3 0 0 9 5 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์