สำหรับผู้ป่วย

การศึกษา

 • มัธยมต้น :  อุดรพิทยานุกูล
 • มัธยมปลาย : โรงเรียนเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • แพทย์เฉพาะทาง : แพทย์ผู้เชียวชาญด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ตำแหน่ง 

 • บรรจุ 3 พฤษภาคม 2548
 • 2548 : นายแพทย์ 4
 • 2551 : นายแพทย์ 5
 • 2553 : นายแพทย์ 6
 • 2554 : นายแพทย์ 7
 • 2555 : นายแพทย์ 8
 • 2557-ปัจจุบัน : นายแพทย์ 9

ความสนใจ

 • การฉายรังสีผู้ป่วยมะเร็งระบบโลหิตวิทยา (ผู้ใหญ่, เด็ก)
 • การฉายรังสีทั่วทั้งร่างกายในผู้ป่วยก่อนทำการปลูกถ่ายไขกระดูก

ผลงานวิชาการ

 

Volumetric modulated arc therapy dosimetry and treatment time compared with conventional intensity-modulated radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma.Alisanant P, Raiyawa T, Suriyapee S, Oonsiri S. Asian Biomedicine. 2013;7:419-23.


Management of intracranial germ cell tumors at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. Raiyawa T, Khorprasert C, Lertbutsayanukul C, Seksan P, Sosothikul D, Amornfa J, Shotelersak K. J med Assoc Thai. 2012;95:1327-34.


Skin toxicity and cosmesis after hypofractionated whole breast irradiation for early breast cancer. Saksornchai K, Rojpornpradit P, Shotelersak K, Lertbutsayanukul C, Chakkabat C, Raiyawa T. J med Assoc Thai. 2012;95:229-40.


Late effects and cosmetic results of simultaneous integrated boost versus sequential boost after conventional irradiation in breast conserving therapy; outcome of 7 months follow-up. Raiyawa T, Lertbutsayanukul C, Rojpornpradit P. J Med Assoc Thai. 2009;92(3): 390-7.


บทบาทของรังสีรักษาในผู้ป่วยเด็ก Hodgkin lymphoma. ทัศน์พงศ์ รายยวา. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 (มีนาคม–เมษายน 2557): 143-151.


มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 29-40.


การรักษา Non-Hodgkin lymphoma (NHL). ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 41-56.


การรักษา Hodgkin lymphoma (HL). ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2556): 57-72.


บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดใน Rhabdomyosarcoma. ทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2555): 21-28.


บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งรูทวารทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2555): 18-24.


บทบาทของรังสีรักษาใน extremity soft tissue sarcoma. ทัศน์พงศ์ รายยวา. หนังสือเวชศาสตร์ร่วมสมัย พ.ศ. 2554 บทที่ 94:563-568.


บทบาทของรังสีรักษาและเคมีบำบัดในมะเร็งมดลูกทัศน์พงศ์ รายยวา. วารสารมะเร็งวิวัฒน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2552): 45-59.


 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 4 2 1 8 0 8

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์