สำหรับผู้ป่วย

การศึกษา

มัธยมปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
พ.บ.: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
อื่นๆ : ประกาศนียบัตรชั้นสูงรังสีวิทยาทั่วไป พ.ศ.2553
        : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา พ.ศ.2554

บรรจุเป็นนายแพทย์ 4 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2552

Education and qualifications

2001-2007: Doctor of Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
2009-2010: Graduate Diploma in Clinical Sciences (Radiology), Chulalongkorn University
2009-2011: Diplomate, Thai Board of Radiation Oncology
2012-2013: Honorary clinical fellow on the Lung and Breast Unit, the Royal Marsden Hospital, NHS trust, Surrey, UK
2014-2015: Visiting Clinical Research Investigator fellowship, Department of Radiation Oncology, Breast Service, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA

At present

- Instructor, Division of Radiation Oncology, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital

- Member of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology

Publications

Overview of Accelerated partial breast irradiation in early breast cancer (APBI), Kitwadee Saksornchai MD, Journal of Thai Society of Therapeutic Radiology and Oncology Vol. 20 No. 1 January - June 2014


Efficacy of Ovarian Ablation by Using Radiation in Breast Cancer, Kitwadee Saksornchai MD, accepted for poster presentation at the 3rd Internation Breast Cancer Symposium, April 24-26, Jeju Island, Korea


Local Recurrence And Overall Survival Rate After Hypofractionated Irradiation With Concomittant Boost In Early Breast Cancer, Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, accepted for poster presentation at the 56th Annual meeting of the American Society for Radiation Oncology (ASTRO), September 14-17, San Francisco, USA 


Skin Toxicity and Cosmesis after Hypofractionated Whole Breast Irradiation for Early Breast Cancer. Kitwadee Saksornchai MD, Prayuth Rojpornpradit MD, Kanjana Shotelersak MD, Chawalit Lertbutsayanukul MD, Chakkapong Chakkabat MD, Tassapong Raiyawa MD. J Med Assoc Thai 2012; 95 (2): 229-40.


An unblinded, randomised phase II study of platinum-based chemotherapy with vitamin B12 and folic acid supplementation in the treatment of lung cancer with plasma homocysteine blood levels as a biomarker of severe neutropenic toxicity, Minchom AR, Saksornchai K, Bhosle J, et al. BMJ Open Resp Res 2014;1:e000061. doi:10.1136/bmjresp-2014-000061.


 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 6 1 4 8 1 3

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์