สำหรับผู้ป่วย

การศึกษา

มัธยมปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.บ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
อื่นๆ : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีรักษา พ.ศ.2555

บรรจุเป็นนายแพทย์ 5 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

Summary of qualifications

2006: M.D. from Faculty of Medicine Chulalongkorn University
2012: Board certified and licensed Radiation Oncologist, From King Chulalongkorn Memorial Hospital Bangkok Thailand

 

Interests

- Gynecological Brachytherapy
- Particle Beam Therapy

 

Current activities

2014 Visiting Fellow at Gunma University Hospital Carbon ion treatment

 

Publication

Volumetric modulated ard therapy dosimetry and treatment time compared with conventional intensity-modulated radiotherapy for unresectable cholangiocarcinoma. Asian Biomedicine Vol.7 No.3 June 2013; 419-423.

 

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

5 6 1 5 1 0 4

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์