สำหรับผู้ป่วย

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศในด้านการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม  และมีเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มมากที่สุดในประเทศไทย มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการฉายรังสีแบบปรับความเข้มตีพิมพ์ใน วารสารชั้นนำ มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล มีการตัดสินใจตามหลักวิชาการ และเป็นโรงเรียนอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีรักษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ  10เหตุผลที่ผู้ป่วยเลือกที่จะมารักษามะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 8 4 2

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์