สำหรับผู้ป่วย

เนื่องจากการฉายรังสีแบบ IMRT ต้องใช้เครื่องมือพิเศษมากมายทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่น ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการฉายรังสี ค่าสารทึบรังสี ค่าวางแผนด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าเอกซเรย์เช็คตำแหน่งในแต่ละสัปดาห์ และค่าฉายรังสีต่อวันที่เพิ่มขึ้นจากการฉายรังสี 2มิติและ 3มิติ   ประมาณการค่าฉายรังสี

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 0 9 8 7 9 9

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์