ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ทางด่วนมะเร็งเต้านม

เนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทางศูนย์จึงเปิดทางด่วนพิเศษ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยที่สามารถเข้าทางด่วน ได้แก่ ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย โดยแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นมาแล้ว แต่ต้องการมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งการให้บริการนี้ครอบคลุมการตรวจยืนยันเพิ่มเติม การผ่าตัดทั้งการผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า หรือการผ่าตัดแบบสงวนเต้านม การฉายรังสี การให้ยาเคมีบำบัด ฮอร์โมนบำบัด หรือ Targeted therapy ท่านสามารถทำนัดได้ที่นี่

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

 

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์