ข้อมูลเกี่ยวกับโรค

ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษา การฉายรังสี และเครื่องมือทางรังสีรักษา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้บริการรักษามะเร็งตั้งแต่ปี 1951 จนถึงปัจจุบัน เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ให้การรักษาด้วยรังสีอันทันสมัยที่สุดแห่ง หนึ่งในประเทศไทย โดยเฉพาะในปี 2552 นี้ เรามีอุปกรณ์ใหม่มูลค่ามากกว่า 200 ล้านบาท ติดตั้งและใช้งาน ทำให้หน่วยงานของเรามีเครื่องมือรังสีรักษาที่มากและทันสมัยที่สุดในประเทศ ไทย ทำให้สามารถฉายรังสีได้ ทั้งแบบ 4 มิติ และแบบปรับความเข้ม ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อข้างล่างนี้

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT)

การฉายรังสีแบบ 4 มิติ

หลักการรักษาด้วยรังสี


สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

6 5 5 0 2 9 0

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์