ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email address : chulacancer@yahoo.com
ปรึกษาการนัดและการตรวจพบแพทย์ โทร: 02-2564100
 

สามารถบริจาคเพื่อสมทบทุน พิมพ์หนังสือ “รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง เป็นมะเร็ง (หรือไม่เป็น) ก็ต้องอ่าน” ได้ที่ 
"โครงการพัฒนาการให้ความรู้เรื่องมะเร็ง สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย 
เลขที่บัญชี 045-549-253-5

หรือสนใจบริจาคเพื่อสมทบทุน   "โครงการพัฒนาบริการ สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา"

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-297-114-0

 

บริจาคเงินสมทบทุน ติดต่อ คุณจรรยา สีสุข 02-2564334

 

ฟอร์มติดต่อเรา

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1873 ถนนพระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
WEBMASTER CHULACANCER@YAHOO.COM

จำนวนคนเข้าใช้งาน

3 0 0 2 0 8 7

ข้อมูลในเว็บ chulacancer.net นี้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สาขารังสีรักษา
และมะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อมูลนี้ กรุณาปรึกษาแพทย์